Adatvédelmi nyilatkozat

Amennyiben Ön ügyvédi irodánkhoz fordul, abban az esetben hozzájárulását adja, hogy önkéntesen megadott személyes adatait – így többek között, de nem kizárólag nevét, címét, telefonszámát, e-mailcímét irodánk az Önnel való kapcsolattartás céljából tárolja, kezelje, feldolgozza. Az Iroda személyes adatokat harmadik személy felé nem továbbít, azokat harmadik személy részére nem teszi elérhetővé vagy hozzáférhetővé. A kapcsolatfelvétel során tudomásunkra jutott bármely információt, egyedi ügyre vonatkozó adatot az ügyvédi hivatás által megkövetelt titoktartási kötelezettség legteljesebb figyelembe vételével, bizalmasan kezelünk. Ön az iroda@predl.hu e-mail címre vagy a 1253 Budapest, Pf.:82 levelezési címre küldött levelében bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, módosítását vagy törlését. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.


Irodánk az adatkezelés során teljeskörűen betartja a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályokat, különös tekintettel:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre
- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre.